Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Offentligt menighedsrådsmøde

JAN
30

Offentligt menighedsrådsmøde


Torsdag d. 30. januar 2020, Kl. 17:30 til kl. 20:00
Ågerup sognegård
Menighedsrådet

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden herunder lukket dagsorden.

2. Lukket dagsorden – p.t. intet indkommet til dagsorden

3. Diverse meddelelser fra formanden

4. Godkendelse af forretningsorden

5. Økonomi ved Kassereren:
      - Godkendelse af regnskabsinstruks
      - Nyt bilag 8 Bilagsbehandling
      - Nyt bilag 9 Automatiske overførsler via betalingsservice
      - Ændret lønkontering i budget 2020.
            Graver/Kirkekulturmedarbejder som konsekvens af ny organisering
      - Kasseeftersynsprotokollat - Til behandling
      - Information om brev fra PU vedr. ikke godkendt Regnskab 2018 - bilag Brev samt svar

6. Brug af lægfolk i gudstjenesterne på baggrund af fremsendt anmodning fra
      Gunder Gundersen og Kristian Gylling v/ Gunder Gundersen

7. Menighedsrådsvalg 2020 ved valgudvalget

8. Statusopdatering fra:
      - Bygningsudvalg
      - Kirke- Kirkegårdsudvalg
      - Aktivitetsudvalg

9. Nyt fra Præsterne

10. Mødekalender 2020
       Årskalenderen af samstemt med kalender for Provstiudvalget

11. Eventuelt
       Tema til næste møde: