Offentligt menighedsrådsmøde i bibl. i præstegården

AUG
20

Offentligt menighedsrådsmøde i bibl. i præstegården


Torsdag d. 20. august 2020, Kl. 17:30 til kl. 20:00
Ågerup Sognegård
Menighedsrådet

Menighedsrådsmøde i Sognegården

NB - pga restriktionerne vedr- COVID-19 er der ikke offentlig adgang til mødet.


Dagsorden

1.

17.30

Godkendelse af dagsorden herunder lukket dagsorden.

2.

Lukket dagsorden – p.t. intet indkommet til dagsorden

3.
Diverse meddelelser fra formanden:

 • Åbning af aktiviteter, der ikke er gudstjenester
 • Skoletjenesten ”Skibet” aflyser årligt repræsentantskabsmøde på grund af Corona. Der udsendes skriftlig årsberetning i stedet.

4.

17.40

Økonomi ved Kassereren:

 • Godkendelse af Budget 2021
  • Budgetoplæg er fremsendt

5.

18.20


Regnskabsinstruks ved Kassereren:

Der ønskes godkendelse af:

 • at der i regnskabsinstruksen indarbejdes muligheden for, at der kan godkendes fremsendte fakturaer via Outlook.
 • At det i regnskabsinstruksen gøres klart, at tegning af nye kontrakter kun kan ske efter godkendelse af MR
  • Hvad har vi af kontrakter i dag? Og skal de genforhandles?

6.

18.35


Genautorisering af Menighedsrådsbrugere:

MR skal godkende, hvem der har adgang til følgende systemer, dem med kursiv er dem, der har adgang:

 • Dataarkiv – regnskab
  • Formand, næstformand og sognepræst
 • Fløs - dataarkiv
  • Regnskabsfører, formand, næstformand sognepræst
 • Fløs – indberetning og lign.
  • Regnskabsfører, sognepræst
 • GIAS
  • Regnskabsfører

7.

18.45Der ønskes en drøftelse af fælles dataansvar i forbindelse med kirkeministeriets fælles systemer vedr. økonomi-. Betalings-, administrations- HR- og lønområdet.

Der henvises til Cirkulære om fælles dataansvar: 
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2018/9351

8.

19.05

Menighedsrådsvalg 2020 ved valgudvalget

 • Der ønskes udpeget nyt medlem til valgudvalget, idet der p.t. kun er formanden tilbage.

9.

19.15  19.25 
19.35
19.45

Statusopdatering fra:

 • Bygningsudvalg
 • Kirke- Kirkegårdsudvalg
 • Aktivitetsudvalg
 • IT-udvalg

10.

20.00

Nyt fra Præsterne


11

20.15

Eventuelt

Tema til næste møde