Vi har altid brug for frivillige hænder.

Har du tid?   Har du lyst?
Vil du være med i  fælleskabet?   

                                                                            

Vi har  mange aktivi teter og m angler af og til lidt hjælp

Frivillige hænder.pdf