Sognegårdens historie.

Sognegårdens historie:

Lørdag d. 6. marts år 2004 blev den nye sognegård i Ågerup officielt indviet. Forud var gået 30 års forarbejde med opsparing, idé- udvikling og  planlægning.

Sognegården var oprindeligt en gammel lade, der blev bygget i 1920. Undervejs i processen omkring etablering af en Sognegård overvejede man, at rive bygningen ned og opføre en ny bygning helt fra grunden i "gammel" stil, men resultatet blev, at man istandsatte den eksisterende bygning med udgangspunkt i den oprindelige stil.

Således blev de små staldvinduer og de store porte bevaret, og der blev lagt helt nyt stråtag.

Formålet med Sognegården er dels at have nogle gode rammer til de aktiviteter og møder, der foregår i kirkens regi - men også at skabe et kulturelt samlingssted for borgerne i de tre sogne.

https://aagerup.kw01.net/page/703/udlejning-af-sogneg%C3%A5rden