Etnisk forum

Etnisk Forum.
I samarbejde med Landsbyrådet etablerede vi i 2016 en kreds/forum af nytilflyttede nydanskere og etniske danske familier.
Vi mødes til infomøder, komsammen og udflugter, primært båret af Irene Vinter-Larsen (Landsbyrådet) og Samir Baggi (selv nydansker for to årtier siden.)
Komsammener har budt på
- fælles madlavning og bagning
- fælles havestykke i Præstegårdshaverne.
- arrangeret besøgsfamilie.
- den årlige affaldsindsamling langs vejene i lokalområdet.
- juleaften.
- papir hjælp og kommunebesøg

-lejrtur

-Cykelskole for nydanske kvinder  

 Udflugter har budt på:
- Vikingespil.
- Bondegårdstur.
- Bålaftner ved fjorden.

Det er et meget velfungerende forum, hvor mødet på tværs af kulturerne er utroligt berigende og meningsfyldt.
Der er altid plads til flere af os etniske danskere.   

Henvendelse til Irene Winther Larsen tlf: 20846487 eller Kristian Gylling