Vedtægter

Vedtægter for Sognegården i Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Pastorat.

 

Sognegårdens funktion har tæt sammenhæng med vore kirker. Mange af de handlinger, der finder sted i kirkerne forudsætter lokaler til undervisning og møder i mange forskellige sammenhænge, ligesom lokalerne tilbyder nye rammer for det kirkelige arbejde. Det er til disse formål Sognegården er bygget.

 

Sognegården indeholder Menighedsrådets mødelokale, festsalen til brug for undervisning, møder, foredrag, sangaftener m.m. samt køkken, foyer og sanitet.

 

Menighedsrådet vil gerne for de tidsrum, hvor Sognegårdens faciliteter ikke anvendes til det primære og under hensyntagen til de budgetmæssige muligheder, lade Sognegården anvende til andre i pastoratet nært beslægtede formål, overvejende af kulturel art.

Som hovedregel vil Sognegården være forbeholdt Kirken og Menighedsrådet. 

Ud fra disse overordnede retningsliner har Menighedsrådet fastsat følgende vedtægt for Sognegårdens benyttelse: 

§1              Sognegården i Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Pastorat ejes og drives af pastoratets menighedsråd. Den daglige ledelse varetages af Bygningsudvalget og den tilsynsførende vært/værtinde.  

§2              Sognegården skal  være til rådighed for kirkeligt sognearbejde i pastoratet samt for andre kirkelige kredse og foreninger. 

§3              Når Sognegården ikke benyttes til kirkeligt arbejde, kan den for beboere i pastoratet, og i henhold til gældende regulativ:

 

1. anvendes til aktiviteter af folkelig og kulturel art.

 

2.              Udlejes til sammenkomster efter kirkelige handlinger, barnedåb, konfirmation, vielse, begravelse samt til de store bryllupsdagsfejringer og sammenkomster i anledning af runde fødselsdage. Sognegården kan desuden lejes til reception i forbindelse med jubilæum. 

§4              Sognegården kan ikke udlejes til sammenkomster i forretningsmæssigt øjemed eller sammenkomster, hvis formål er spil, hvor der kan opnås økonomisk vinding for enkeltpersoner. 

§5              Sognegården kan ikke udlejes til enkeltpersoner eller grupper med et religiøst tilhørsforhold, som strider imod folkekirkens evangelisk-lutherske troslære. 

§6              Menighedsrådet udarbejder et regulativ, som til enhver tid kan revideres. Dette er gældende for enhver benyttelse af Sognegården, ligesom Menighedsrådet fastsætter taksterne for udlejning af Sognegårdens lokaler. 

§7              Menighedsrådet kan i særlige tilfælde give dispensation til udlejning samt for betaling for leje af Sognegården. 

§8              Aftale om udlejning træffes med Sognegårdens vært/værtinde, som forestår det daglige tilsyn med Sognegården.

 

Brugere af Sognegården i Ågerup forpligter sig til at følge denne vedtægt.