Hvedstrup kirke

Gå på opdagelse i Hvedstrup Kirke med Google Street View: 

Adresse: Hvedstrupvej 48, Hvedstrup, 4000 Roskilde

Hvedstrup kirke er sognets næstældste kirke og kan tilbagedateres til ca. år 1130 -1150.

  • Hvedstrup Kirke er en klassisk hvidkalket og teglhængt middelalderkirke.
  • Kirken er en romansk kirke opført i perioden mellem 1130-1150, uden tårn, våbenhus eller sakristi.
  • Det romanske kor blev erstattet af en østforlængelse, i samme bredde som skibet, omkring år 1500 eller måske lidt før.
  • Østforlængelsen indeholder kor og sakristi
  • Tårnet og sakristiet er fra år 1440
  • Klokkerne er fra henholdsvis år 1521 og 1608
  • Murene, i den oprindelige kirke, dvs. det gamle kor, er 1,5m tykke.
  • Kirken omgives af middelalderlige munke- og kampestensmure.
  • Døbefonten, af granit, er fra 1130
  • Alterbordet er muret op af munkesten. Det er dog dækket af, et alterbordspanel fra 1600-tallet.
  • Altertavlen i høj renæssance er fra år 1601.
  • Stolegavlene stammer fra Caspar Snedkers Værksted i Roskilde. To håndværksmestre kom fra Holland i 1620 og slog sig ned i Skomagergade i Roskilde, hvor de etablerede et værksted med speciale i kirkeinventar. Deres navne var Caspar Lubbeke og Brix Mitchgel. De leverede kirkeinventar til de fleste af kirkerne i Roskilde og omegn.
  • Præstestolen er fra 1665 og er fremstillet på Caspar Lubbekes Snedkeri i Roskilde
  • Modelskibet kom til Hvedstrup kirke i 1948 og er skænket som en gave fra Grosserer Nielsen, en gave efter hans moders begravelse på Hvedstrup Kirkegård. Skibet er en tro kopi af ”Svanen”, der blev bygget i Stokholm i 1615. I en træfning ved Femern i 1630 erobrede danskerne fregatten "Svanen" fra svenskerne.
  • Series Pastorum: I kirken findes ligeledes en præstetavle med navne tilbage fra år 1536
  • Orglet er bygget af Albert Lang og indviet i 1992. Det har 10 stemmer.
  • Pauline Tutein (1725 - 1799) ligger begravet under sakristiet i Hvedstrup Kirke. Hun er nok mest kendt for at lægge ansigt til den gamle 20-kroneseddel.
  • Efter reformationen kom kirken i kongens eje og den lå under Roskildegård.
  • I 1759 erhverves kirken af justitsråd E Fallesen Østrupgård.
  • I slutningen af 1800 tallet hørte den under Edelgave, og her blev den, til den overgik til selveje i 1908. 
  • Hvedstrup Kirkegård blev udvidet i 1869, hvor skråningen mod sognevejen blev inddraget og en ny mur af kampesten blev opført.
  • I 1966 gennemgik kirken en større restaurering, der dels omfattede sodtil sværtningen af væggene, en nyt gulv (her fandt man flere gl. mønter, som nu ligger på nationalmuseet), oppudsning af væggene, hvorefter flere gamle kalkmalerier dukkede frem. Nationalmuseet opgav desværre restaureringen af disse, da det ville blive for omfattende rent økonomisk.