Priser og regler for leje af Sognegården

 Priser:

 Ved alle udlejninger skal der betales et depositum på kr. 1000 . Dep. returneres efter arrangementet såfremt lokalerne   afleveres i samme stand, som de blev modtaget. Bortfald eller reduktion af
 depositum afgøres af den tilsynsførende eller dennes stedfortræder. 

 Hverdage:

  1-dags arrangement (06:00 til midnat)   mandag til torsdag.                    2.500 kr

 Weekend/helligdage:

  • Fredag kl. 19 til søndag  kl.11                                                           5.800 kr.
  • Lørdag kl. 10 til mandag kl.10                                                          5.800 kr.

 Sognegården lejes kun ud i forbindelse med en kirkelig handling i en af vores 3 sognekirker. 

 Regler omkring udlejning af Sognegården

  • Sognegården lejes kun ud i forbindelse med en kirkelig handling i en af vores 3 sognekirker.
  • Det er ikke tilladt at have åbne vinduer ved høj musik og det er ikke tilladt at støje udendørs, pga. naboerne. Der skal være ro efter midnat, dog kan der gives dispensation indtil kl. 02.00 ved bryllupper.
  • Nøgle udleveres og afleveres efter aftale med kirkekulturmedarbejder (KKM).
  • Der er rygeforbud i Sognegården, ligesom brug af åben ild, grill og fyrværkeri i eller nær Sognegården ikke er tilladt. (Det er dog tilladt med gasgrill, som skal stå på et ikke brandbart materiale på et anvist sted, som aftales med KKM)
  • Møbler må IKKE tages udenfor.
  • Beskadigelser af lokaler og inventar, herunder borde, stole, køkkeninventar og service, skal meddeles ved aflevering af nøglen. De forvoldte skader skal erstattes.
  • Beskadigelse af de udstillede billeder/malerier skal erstattes. Det er ikke tilladt at tage billederne ned.

 Rengøring er med i prisen, dog skal følgende gøres af lejer

  • Alle gulve skal støvsuges.
  • Bordene tørres af. Stole stables, borde slås sammen (Hvis ikke andet er aftalt). Begge dele sættes i den lille sal.  
  • Anvendt service vaskes af og sættes på plads.
  • Komfur, ovn, køleskab og fryser skal afleveres i samme stand, som det blev modtaget.
  • Affaldsposer fra køkken og toiletter, skal i affaldscontainere.
  • Tomme vinflasker ,dåser og pap skal i de respektive skraldespande.