Vejkirke

Kirkerup Kirke er en af Danmarks vejkirker

Begrebet »vejkirke« stammer fra Sverige og Norge, hvor mange kirker i nærheden af større veje, gør sig særlige anstrengelser for at byde vejfarende indenfor, specielt i sommertiden.  Vejkirkerne er åbne i dagtimerne, som regel med frivillige kirkeværter og ofte med servering af the, kaffe eller saft, ligesom der nogle steder holdes faste andagter i ugens løb.

Det er blevet mere og mere almindeligt, at folk gerne vil benytte kirkerummet uden for de faste gudstjenestetider til personlig andagt, eftertanke eller blot for at få nogle minutters stilhed i en travl hverdag. Dette gælder også, selv om kirken ikke ligger ved befærdede veje i en by. Derfor taler man om »vejkirker og andre åbne kirker«.

I hverdagene året rundt vil Kirkerup Kirke være åben fra kl. 10-16.

Klik på billedet af brochurerne og læs mere på Kirkefondets hjemmeside