Konfirmander Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup

Konfirmandundervisningen    

 Tilmelding til konfirmandundervisning her:      

Unge i dag er jo eventmagere, og derfor har jeg valgt at bygge konfirmationsundervisningen op af 16 events . Syv gange igennem året mødes vi kl. 15-18 i Ågerup Sognegård, hvor vi efter lidt intro til dagens tema, indtager Ågerup kirke med meditation, salmer og gudstjenestens mange elementer og begreber. 

To fredage mødes vi kl. 15 – 21, hvor vi har professionel teambuilding udi gospel og stump på trommer.  Disse to fredage slutter af med en aftengudstjeneste, hvor konfirmanderne aktivt deltager med hvad de har lært i løbet af eftermiddagen udi enten gospel eller trommer. Alle forældre/søskende/bedsteforældre, er meget velkommen i kirken 
 De resterende events fordeler sig med:
- Natkirke i Roskilde Domkirke.
- Sogne/landsindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
- 3-4 timers hjælp til det årlige julemarked i Ågerup Sognegård tilfordel for Folkekirkens Nødhjælp, hvor de skal prøve, hvad det vil sige at lave aktiviteter til fordel for verdens fattigste.
 
De unge skal lære Fadervor udenad,  og så skal vi gå i dybden med, hvad et sundt kristent fællesskab er, - et fælleskab, som bl. a. vores demokrati for en stor del hviler på. De skal blive fortrolige med at gå til gudstjeneste og kende til de forskellige elementer i biblen, kirkeåret og gudstjenesten, endvidere skal vi arbejde intensivt med indholdet i trosbekendelsen.
Det er mit indtryk, at de unge er glade for denne form for konfirmandundervisning, fremfor ugentlig undervisning i klassen. Og det er bestemt vores indtryk at de får de lært alt det, de skal lære i et konfirmandforløb, - ja, mere til. + at de får nye kammerater fra de andre klasser.
 

 

Evaluering af konfirmationsforberedelsen 2016 - 2017

Evaluering af konfirmationsforberedelsen 2015 - 2016

Analyse af konfirmationsforberedelse 2014-2015 med forældre

Analyse af konfirmationsforberedelse 2013-2014 med forældre