Så har vi igen tilbud om Babysalmesang i Ågerup Kirke

For børn, der endnu ikke er begyndt at kravle

Salmer er ikke kun for de voksne, og derfor inviterer vores kirkesanger Berit Meland til babysalmesang i Ågerup Kirke. Vi mødes i kirken, hvor der er lagt tæpper og puder frem. Her synger vi for børnene, vugger dem i tæpper, laver fagter og bevæger os til salmer og børnesange.

Vi synger og bevæger os med barnet og får en dejlig og fredfyldt time hver uge, hvor dit barn får en bred sansestimulering og de voksne, inspiration til samvær med barnet.

Kirkens smukke rum er rammen, hvor vi synger, danser, sanser, lytter, lærer remser og blæser sæbebobler. 

Der vil efterfølgende være lidt hygge og lettere traktement i Ågerup Kirkes cafémiljø.
tilmelding til Berit Meland tlf. 20130503.