Konfirmandundervisningen i Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup     
Tilmeldingskema til Konfirmationsforberedelse 2018-2019

Unge i dag er jo eventmagere, og derfor har jeg valgt at bygge konfirmationsundervisningen op af 17 events.

Syv gange mødes vi kl. 15 – 19 i Ågerup sognegård, hvor vi mediterer og slår et smut over i Ågerup kirke, hvor vi får sat fokus på kirken, salmer og gudstjenesten. Vi slutter hver af disse events af med fællespisning, og så er der mulighed for at gå i Impulsen bagefter for dem, der har lyst til det.

Tre fredage mødes vi i Hvedstrup præstegård kl. 15 – 22, hvor vi har professionel teambuilding udi gospel og stump på trommer. Der er gang i konfirmandloftet i præstegården med film, pizza og popkorn. Forældrene mødes ud på aftenen til ost og rødvin i præstens stuer. Disse fredage slutter af med en aftengudstjeneste, hvor konfirmanderne aktivt deltager med, hvad de har lært i løbet af eftermiddagen udi enten gospel eller trommer.

De resterende events fordeler sig med to gange til ungdomsevents i Roskilde Domkirke - en sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp og tre – fire timers hjælp til det årlige julemarked i Ågerup Sognegård, hvor de skal prøve, hvad det vil sige at lave aktiviteter til fordel for vores indsamlingsprojekt, som støtter Folkekirkens Nødhjælp arbejde, og endelig Grundlovsmøde for unge i Hvedstrup præstegård og præstegårdshave. 

De unge skal lære Fadervor udenad,  og så skal vi gå i dybden med, hvad et sundt kristent fællesskab er. Et fælleskab, som jo vores demokrati for en stor del hviler på. De skal blive fortrolige med at gå til gudstjeneste og kende til de forskellige elementer i biblen, kirkeåret og gudstjenesten, og så skal vi arbejde med indholdet i trosbekendelsen.

Det er mit indtryk, at de unge er glade for denne form for konfirmandundervisning, og faktisk får de lært alt det, de skal lære i et konfirmandforløb, - ja, mere til. Der er også fin opbakning til konfirmandråd, hvor også ældre konfirmander deltager, ligesom vores årlige sommerlejr for gamle konfirmander er godt besøgt.

 

Evaluering af konfirmationsforberedelsen 2016 - 2017

Evaluering af konfirmationsforberedelsen 2015 - 2016

Analyse af konfirmationsforberedelse 2014-2015 med forældre

Analyse af konfirmationsforberedelse 2013-2014 med forældre