Konfirmation betyder bekræftelse
Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen. Gennem bønner og velsignelsen gentages Guds løfte fra dåben, om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet. 
Konfirmandens navn nævnes og han eller hun modtager velsignelsen. Konfirmationsritualet kan gennemføres på to måder: enten svarer konfirmanden først ja, som en gentagelse af det ja, som blev sagt ved dåben, eller også modtager konfirmanden velsignelsen, uden først at sige ja. 

Konfirmationsforberedelse
For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”. 
Til konfirmationsforberedelsen lærer man om den kristne tro, og taler med præsten og kammeraterne om livets store spørgsmål.

 

Indskrivning til konfirmation

Der vil hvert forår, blive annonceret en indskrivningsdag til konfirmation, det efterfølgende forår. Indskrivningsdagen annonceres på denne side og skoleklasserne på Lindebjergskolen får ligeledes besked.

Indskrivningen foregår i sognegården, Ågerupvej 34, Ågerup, hvor sognepræsten vil være tilstede.