"Oh Happy Day"

Kom og syng med – slip glæden løs!
Et kor for dig, som har lyst til at synge .

 

Koret "Oh Happy Day" synger hver torsdag aften i Ågerup Kirke eller Ågerup Sognegård mellem kl. 19:15 og 21:15
Koret synger ved gudstjenester og har også deltaget i gospelfestivalen i Tivoli.
I korene fokuserer vi på energi, glæde, fortolkning og indlevelse. Det frigør en dybtliggende glæde og musikalitet, som ikke kan tvinges frem ved at fokusere på vejrtrækning, klang og sangteknik.
Alle kan være med i koret. Gospel er en inkluderende musikgenre! Gospel har ikke noget at gøre med, hvem der synger bedst. Gospel handler om udtryk, indlevelse, energi, glæde, smerte - med andre ord: gospel er SOUL musik. 
Du behøver ikke have sunget i kor før eller at kunne læse noder for at kunne deltage i koret.
Baggrunden for korets navn “Oh Happy Day” er, at filmen “Oh Happy Day” (med Lotte Andersen i hovedrollen) blev optaget I Ågerup Kirke.
Koret har eksisteret siden 2010.

Ny i koret – 2 prøveaftener
Som ny i koret vil vi gerne byde dig velkommen og
give dig en mulighed for at prøve, om det er noget for dig,
at synge hos os.
Du kan synge med gratis de to første øveaftener - du
låner en sangmappe.

Kontingent

Det koster 500,00 kr. pr. sæson (jan-jun hhv aug-dec)

Studerende 225,00 kr. pr. sæson 

Kontingentet skal være betalt 14 dage efter indmeldelse

og ved sæson start. 

Indbetalingsform

Du kan enten betale på mobilpay, kirkens konto eller

kontant til Grete Lietzen Nielsen.

Du skal skrive dit navn + ordet ’kor’, hvis du betaler på 

kirkens konto eller mobilpay.

Kirkens kontonummer: 2290-5493462794

Kirkens mobilpay: 47135

 

Medlemsregister

Vi vil gerne have ajourførte medlems- og mail-lister, så du bedes sende din mailadresse med navn og evt. tlf., samt oplyse om du har en printer, til Grete Lietzen bellis2@hotmail.com, når du indbetaler kontingent.

 

Informationer

Gospelkoret har en lukket facebookgruppe, hvor der jævnligt kommer relevante informationer. Du kan blive medlem af gruppen, når du er medlem af koret.

Informationerne kommer også som mails.

 

Sange

Når du har betalt kontingent, får du udleveret din egen sangmappe.

Sange og tekster findes elektronisk i facebookgruppen

 

Korets organisering

Putri Dehn, korleder.

 

Korets styregruppe tager sig af de praktiske ting i forbindelse med koret.

Styregruppen består af:

Rikke Lundstrøm Gladetanker@gmail.com Tlf. 30543034     Kontakt person
Henrik Dines  hdk47@live.dk
Jørn Christiansen   jornchr@hotmail.com
Grete Lietzen Nielsen bellis2@hotmail.com Tlf: 40 29 51 47

*facebook-admin.

 

FORMÅL
"Oh Happy Day" er et kombineret rytmisk og gospel kor i Kirkerup, Hvedstrup og Ågerup Sogne.
Formålet er gennem sociale fællesskaber og sang, at udbrede det kristne budskabs ord om næstekærlighed.
"Oh Happy Day" favner imødekommende og åbent alle mennesker og skaber livsglæde for såvel korets medlemmer som for tilhørerne.
"Oh Happy Day" medvirker til at give gudstjenester og andre aktiviteter hvor koret deltager, en form og et indhold, der vedkommer det travle, moderne menneske.