Hvad er et menighedsråd?

MENIGHEDSRÅDET
administrerer kirken lokalt.

Opgaverne kan koges ned til 3 hovedformål:
a) Sammen med præsten/præsterne, at sprede det glade budskab om, Jesus som Verdens frelser, og at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.


b) At være arbejdsgiver for kirkens ansatte; dog ikke præsterne, som normalt er statstjenestemandsansatte.

c) At varetage drift og vedligeholdelse af alle kirkerne og øvrige bygninger (præstegårde, sognegårde, kapeller o.s.v.)

Der er naturligvis også andre, afledte opgaver; men i al væsentlighed er det disse, som den del af kirkeskatten, som menighedsrådene får rådighed over, går til. Den resterende del af kirkeskatten, går til præstelønninger, kirkegårdsdrift, administrative opgaver m.m.

Da menighedsrådet er en offentligt valgt institution, er den underkastet offentligheds-, forvaltnings-, og andre love; og økonomiadministrationen skal være omhyggelig og rettet mod formålene, som i store træk er listet ovenfor.

Der er valg til menighedsrådet hvert 4. år (i de årstal, som er delelige med 4), og alle medlemmer af Folkekirken er stemme- og opstillingsberettigede. I vores pastorat har vi valgt, at have et fælles menighedsråd med 6 medlemmer fra Ågerup sogn, 3 medlemmer fra Kirkerup sogn, og 3 medlemmer fra Hvedstrup sogn; og som noget specielt inviterer vi alle 1. suppleanter med til alle møder, så de kan være velinformerede og engagerede i arbejdet.

Menighedsrådet træffer sine beslutninger på møder, som godt kan sammenlignes med byrådsmøder. 
Har du spørgsmål til dit menighedsråds arbejde eller til menighedsrådsvalgene, er du meget velkommen til at henvende dig til menighedsrådets formand