Aktivitetsudvalg

PR og Aktivitetsudvalget (PRA-U) har det overordnede ansvar for aktiviteter og PR.

De enkelte arrangementer og aktiviteter planlægges og afvikles af underudvalg, der refererer til PRA-U, mens udvalget står for PR via hjemmeside, elektronisk- og papir-nyhedsbrev og sms-tjeneste, samt i de lokale blade.

Udvalget søger altid frivillige hjælpende hænder, ligesom forslag til nye aktiviteter, altid er velkomne. Har du lyst til at være med, eller har du en god ide, så hører vi meget gerne fra dig. 

Formand for aktivitetsudvalget er Kristian Gylling