Kirke- og kirkegårdsudvalg

Kirke – og kirkegårdsudvalgets overordnede opgave består i at påse, at kirker og kirkegårdene vedligeholdes, og at der altid er tilstrækkelig begravelsesplads for sognets beboere.

Udvalgets arbejde er underlagt diverse servitutter og vedtægter, som vi sørger for at overholde og ajourføre, så vi hele tiden har for øje, at det arbejde, der udføres på kirkerne og kirkegårdene, er i overensstemmelse med lovgivningen.

Udvalget afholder ca. 3-4 fastlagte årlige møder samt enkelte efter behov. Behov kan f.eks. opstå efter henvendelse fra sognets borgere vedr. f.eks. urneflytninger, ønske om nedlæggelse af gravsteder, omlægning af gravsteder mm, hvor der skal tages stilling og træffes beslutning, før borgerne modtager svar på henvendelsen.

Af større omlægninger, som udvalget tager stilling til, kan nævnes omlæg af varmeanlægget i Ågerup kirke fra el- til naturgas. Endvidere sørger vi for, at den indvendige vedligeholdelse af kirkerne sker løbende, så unødvendige udgifter opstår.

Kirkegårdene skal også altid se pæne ud. Det skal være et rart sted at komme, så derfor sørger udvalget for, at der om- og nyanlægges områder til glæde for besøgende.

Udvalget arbejder ud fra et stort budget. Forslag til dette udarbejdes hvert år, i samarbejde med kassereren og kirkegårdslederen, inden det forelægges for menighedsrådet, til godkendelse.

I oktober måned foretages, sammen med en bygningssagkyndig, et grundigt syn af kirkegården, hvor små og store forbedringer, ændringer og evt. mangler besigtiges og efterfølgende tages op til drøftelse og evt. beslutning om udførelse.

Formanden for Kirke- og kirkegårdsudvalget  er Ole Ilsø