Begravelse/bisættelse

Begravelse er afsked og forkyndelse

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst. Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, de har mistet eller aldrig fik.

Jordpåkastelse

I begge ritualer er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv. Begravelsesritualet minder os om det løfte, vi modtog, da vi blev døbt, at Gud er med os i livet, i døden og i livet efter døden.

Begravelse og bisættelse

Kirke, dag og tidspunkt for begravelsen/bisættelsen aftales med præsten, enten direkte eller gennem bedemanden. Under en samtale med præsten gennemgås ritual, salmer og livsforløb, alt efter de efterladtes ønske. Samtalen foregår enten i hjemmet eller hos præsten. Ritual, bønner og salmer til begravelse /bisættelse findes bag i Den danske Salmebog, eller på www.Folkekirken.dk

Anmeldelse til præst 
Anmode om begravelse/bisættelse skal ske med Nem-id på www.borger.dk. Bedemand eller præsten kan være behjælpelig med udfyldelsen. 

Kirkekontoret giver besked til skifteretten om dødsfaldet.

Var afdøde ikke medlem af Folkekirken, tages det som udtryk for, at han eller hun ikke ønskede en kirkelig begravelse.

Gravsteder

Det koster ikke noget, for medlemmer af Folkekirken, at erhverve et gravsted på vore kirkegårde. Udvælgelse af gravsted, sker ved henvendelse til graveren ved kirken, der også kan oplyse om de bestemmelser og priser for vedligeholdelse, der er gældende for de forskellige gravsteder. Vore kirkegårde råder over flere gravtyper,  jordfæstelse eller bisættelse,  familiegrav/egen grav eller fællesgrav kendt/ukendt. Kontakt graveren for nærmere orientering.

Kirkegårdstakster 2023, Roskilde Domprovsti.xlsx

Kontakt en af præsterne, hvis I ønsker begravelsen skal finde sted i kirken. Så kan I aftale tid til en samtale. 

Kontakt Sognepræsten her 

Henvendelse om begravelseskaffe kan ske her 

Forslag til salmer til begravelse/Bisættelse: https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salmertil/9