Konfirmation

Konfirmation betyder bekræftelse
Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen. Gennem bønner og velsignelsen gentages Guds løfte fra dåben, om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet.

Konfirmandens navn lyder. Den pågældende træder frem for altret og svarer ja til at ville konfirmeres i den kristne tro jvf trosbekendelsen, - dette ja, som er en gentagelse af det ja, som blev sagt ved dåben. Konfirmanden modtager sit konfirmandord, for til sidst at knæle og modtage Herrens velsignelsen.
 

Konfirmationsforberedelse
For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”. 
Til konfirmationsforberedelsen lærer man om den kristne tro, og taler med præsten og kammeraterne om livets store spørgsmål.

Indskrivning til konfirmation

Der vil hvert forår, blive annonceret en indskrivningsdag til konfirmation, det efterfølgende forår. Indskrivningsdagen annonceres på denne side og skoleklasserne på Lindebjergskolen og Roskilde Lilleskole får ligeledes besked.

Indskrivningen foregår i sognegården, Ågerupvej 34, Ågerup, hvor sognepræsten vil være tilstede.

Forslag til salmer til din konfirmation:            https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salmertil/2